loading

Codul de conduită al firmei

Codul de conduită al GRR INTERNATIONAL S.R.L. se bazează pe standardul „Social Accountability International”. Principiile descrise aici reprezintă pentru noi standarde minime. Codul de conduită GRR INTERNATIONAL S.R.L. respectă și nu limitează sub nicio formă normele specifice societății românești.

1. Drepturile omului

GRR INTERNATIONAL S.R.L. se angajează să respecte drepturile internaționale ale omului în domeniul său de activitate.

2. Munca silită

Nu acceptăm nicio formă e muncă silită in cadrul firmei noastre precum și la parteneri noștri comerciali.

3. Munca minorilor

Nu acceptăm să folosim munca minorilor în cadrul firmei noastre și nici la parteneri noștri comerciali.

4. Discriminarea si respectul fata de semeni

Recunoaștem dreptul angajaților noștri la o remunerare corectă, respectând nivelul salarial de pe piața muncii din România, garantând salariul minim conform legislației specifice. Respectăm reglementările din România privind programul de lucru al angajaților noștri.

5. Remunerarea si programul de lucru

Recunoaștem dreptul angajaților noștri la o remunerare corecta, respectând nivelul salarial de pe piața muncii din Romania, garantând salariul minim conform legislației specifice. Respectam reglementările din Romania privind programul de lucru al angajaților noștri.

6. Raportul dintre angajați si reprezentanții conducerii

GRR INTERNATIONAL S.R.L. respecta dreptul angajaților sai la libera asociere. Independent de acest lucru facilitam permanent angajaților noștri posibilitatea de a-si exprima dezideratele in mod direct.

7. Compatibilitatea dintre profesie si familie

Suntem preocupați in a sprijini familiile angajaților, contribuim la starea de mulțumire si motivare a acestora si prin aceasta la creșterea performantei firmei.

8. Sanatate si siguranța

GRR INTERNATIONAL S.R.L. asigura un mediu de lucru sigur si sănătos, care sa îndeplinească sau sa deposes standardele de siguranță si sănătate la locul de munca. Prin masuri adecvate dorim sa prevenim accidentările si bolile profesionale cauzate de condițiile de la locul de munca.

9. Dezvoltarea angajatilor

Dezvoltarea angajaților noștri o consideram ca fiind o investiție esențială in viitorul companiei. Pe lângă dezvoltarea de specialitate, acordam atenție dezvoltării competentelor sociale si organizatorice.

10. Responsabilitatea fata de mediul înconjurător

In locațiile de producție, implementam un sistem performant de management al mediului pe care il îmbunătățim in permanenta. Cerințele minime sunt respectarea legislației de mediu pe plan local, precum si respectarea normelor de management de mediu ale GRR INTERNATIONAL S.R.L. In exercitarea responsabilități noastre fata de mediu lucram împreună cu partenerii noștri.

11. Conflictele de interese, cadourile si încercările de mituire

Ne angajăm să nu acceptăm nici un fel de cadou. Nu sunt permise darea sau luarea de mită.

12. Furnizori

Prin politica pe care o avem fata de furnizori dorim ca aceștia sa introducă in practica, acolo unde este posibil, principii similare de responsabilitate sociala.

13. Responsabilitatea

Așteptarea noastră este ca fiecare angajat sa se simtă personal responsabil pentru respectarea acestui cod al firmei. Conducerea firmei poarta responsabilitatea pentru respectarea acestor principii. Ele sunt parte componenta a reglementarilor si directivelor noastre.